Việt – Campuchia
Bộ GTVT hướng dẫn hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực

Bộ GTVT hướng dẫn hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực

- 2 giờ trước

Bộ GTVT vừa hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không.

Top