វៀតណាម - ខ្មែរ
ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសាប្រទេសកម្ពុជាអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើដំណើររវាងខេត្តនានាលើកលែងតែរាជធានីភ្នំពេញនិងតាខ្មៅ

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសាប្រទេសកម្ពុជាអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើដំណើររវាងខេត្តនានាលើកលែងតែរាជធានីភ្នំពេញនិងតាខ្មៅ

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសា បានចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​មួយ​ស្តីពី «ការបញ្ចប់​ការហាមឃាត់​ការធ្វើដំណើរ និង​ការបញ្ចប់​ការបិទ​រមណីយដ្ឋាន​ទេសចរណ៍​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស» ដើម្បី​បញ្ចប់​សុពលភាព​របស់​សេចក្តី​សម្រេច​កាលពី​ថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា ដែល​បាន​ហាមឃាត់​ការធ្វើដំណើរ​ឆ្លងកាត់​រាជធានី-ខេត្ត ក្នុង​ន័យ​ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​រាលដាល​ជំងឺ​កូវីដ១៩។

ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

Top