Việt – Campuchia

Bài thơ người dân mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi

Thứ Năm, 6/5/2021| 9:08

Bên cạnh những chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, một điều đặc biệt là Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013) sống rất thọ (102 tuổi). Đại tá Nguyễn Huyên, trợ lý lâu năm nhất của Đại tướng, nói: “Lịch sử nước ta cũng như thế giới từ xưa tới nay, chưa có vị tướng kiệt xuất nào sống thọ như Đại tướng. Đây là niềm tự hào, hạnh phúc cho đất nước cũng như gia đình”.

Nhắc lại quãng đời binh nghiệp của Đại tướng, Đại tá Nguyễn Huyên kể, dù giao cho ông việc võ, nhưng Bác Hồ vẫn gọi ông là Văn. “Phải chăng, Bác Hồ muốn căn dặn làm việc võ nhưng phải trên nền văn. Đúng như câu đối của một cựu chiến binh phường Thành Công (Hà Nội) khái quát về ông: Văn lo vận nước văn thành Võ/ Võ thấu lòng dân võ hóa Văn.

Giáo sư Bùi Trọng Liễu (Đại học Paris) từng kính tặng Đại tướng năm 1996 những vần thơ ý nghĩa: “Trời Nam đâu được mấy ai/ Thư sinh mà lại sẵn tài lược thao/ Ra quân dưới ngọn cờ đào/ Điện Biên sấm sét thủa nào còn vang/ Sao vàng chói lọi hào quang/ Mùa xuân toàn thắng, sử vàng ghi công/ Từ xa nâng chén rượu nồng/ Mong rằng hậu thế sẽ trông gương lành”.
Đặc biệt, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi( 25-08-2011/25-08-2011). Người dân làng Thượng (Thái Nguyên) có những câu thơ mừng thọ: “ Đại tướng anh hùng dễ mấy ai/Đức độ, anh, uy, trí, dũng, tài/Thắng hai đế quốc bách niên thọ/Hoàn cầu có một, không có hai...”
Được người dân kính yêu và làm thơ mừng thọ, điều đó nói lên tài năng và đức độ của vị Đại tướng huyền thoại.

Top