Việt – Campuchia

Hồn Rừng - Phần 1

Thứ Bảy, 1/5/2021| 7:34

Bộ phim “Hồn Rừng” nói về sự thay đổi trong cuộc sống một cộng đồng dân tộc Châu Mạ sống trong vùng đệm Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên (Tân Phú- Đồng Nai).Để đồng bào các dân tộc thiểu số vùng rừng nuí thoát khỏi cảnh đói nghèo mà không phải phá rừng,không mất đi bản sắc dân tộc của mình, với phương thức kết hợp hài hòa các chương trình giúp đỡ về kinh tế xã hội gắn với việc bảo tồn các giá trị văn hoá cổ truyền của người dân tộc bản địa, bảo tồn không gian sống, Đồng Nai đang hướng đến việc xây dựng một mô hình làng dân tộc phát triển bền vững . Mô hình này giúp người dân yên tâm chung tay xây dựng đời sống mới, và giữ cho rừng mãi mãi xanh.

Top