Việt – Campuchia

Hy vọng sự hỗ trợ của Việt Nam sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh tại Campuchia

Thứ Ba, 25/5/2021| 14:44

Hy vọng sự hỗ trợ của Việt Nam sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh tại Campuchia

Tại buổi tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth đến chào xã giao trong chiều 14/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi sát diễn biến tình hình dịch hiện nay, hy vọng sự hỗ trợ của Việt Nam vừa qua sẽ góp phần vào nỗ lực của Campuchia nhằm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Top