Việt – Campuchia
Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

- 7 phút trước

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, sau chỉnh lý, có 119 điều của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành được sửa đổi, bổ sung, tăng 9 điều so với dự thảo Luật trình Quốc...

Top