Việt – Campuchia

Thừa Thiên Huế giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới

Thứ Ba, 4/5/2021| 11:28

Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới, gồm 12 điều, vừa được Sở Du lịch Thừa Thiên Huế giới thiệu đến người dân và du khách.

Thừa Thiên Huế giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới

Thừa Thiên Huế giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới

Thừa Thiên Huế giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới

Thừa Thiên Huế giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới

Thừa Thiên Huế giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới

Thừa Thiên Huế giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới

Thừa Thiên Huế giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới

Thừa Thiên Huế giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới

Thừa Thiên Huế giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới

Thừa Thiên Huế giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới

 

Thừa Thiên Huế giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới

Thừa Thiên Huế giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới

Thừa Thiên Huế giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới

 

Top