Việt – Campuchia

Biểu tượng của ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam

Thứ Năm, 29/12/2022| 16:05

Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” là một trong những chiến công oanh liệt, bản hùng ca vĩ đại trong thế kỷ XX, trở thành biểu tượng của ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

Biểu tượng của ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam

Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” là một trong những chiến công oanh liệt, bản hùng ca vĩ đại trong thế kỷ XX, mãi đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta như những “Chi Lăng,” “Hàm Tử,” “Đống Đa,” trở thành biểu tượng của ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Top