Việt – Campuchia

Cán bộ tuyên giáo phải là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng

Thứ Năm, 5/1/2023| 17:35

Ngành tuyên giáo cần nâng cao năng lực dự báo, nhạy bén với tình hình và thông tin phải kịp thời, phù hợp, chính xác đến từng cơ sở...

Ngày 5-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê.

Cán bộ tuyên giáo phải là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đánh giá tổng quát công tác tuyên giáo TP năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết năm qua là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm phục hồi và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước nói chung và TP HCM nói riêng sau khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát.

Cùng với cả hệ thống chính trị, ngành Tuyên giáo TP tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất. Ngành đã chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu những nội dung mới và khó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê cho hay ngành Tuyên giáo TP đã đề ra 6 nhiệm vụ và 9 giải pháp thực hiện trong năm 2023.

Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội trên lĩnh vực tuyên giáo.

Nắm chắc và dự báo sát tình hình tư tưởng, nghiên cứu dư luận xã hội và tâm trạng nhân dân; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của nhân dân, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh.

Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cộng tác viên dư luận xã hội và đa dạng phương thức nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Đầu tư đa dạng các hình thức nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, nghiên cứu dư luận xã hội.

Tiếp tục phát huy công nghệ, internet trong triển khai điều tra, khảo sát, nghiên cứu dư luận xã hội, theo hướng ngày càng đa dạng đối tượng, thành phần xã hội... cũng nằm trong số những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác tuyên giáo TP trong thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, đứng trước đòi hỏi và thách thức của xã hội hiện nay, những người làm công tác tuyên giáo cần lắng nghe, nắm bắt, sâu sát, chia sẻ, hiểu rõ tâm tư của người dân hơn nữa. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền miệng cần tiếp tục nâng cao.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Nên, năm 2023 là năm bản lề, có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi ngành tuyên giáo TP "vũ trang" cho mình, cán bộ tuyên giáo phải là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng.

Trước hết, TP HCM đón nhận Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến 2030 tầm nhìn 2045. Đây là nghị quyết rất quan trọng đối với thành phố nên ngành tuyên giáo với chức năng nhiệm vụ của mình cần triển khai thực hiện có hiệu quả để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, gắn với thực hiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để thực hiện Nghị quyết 24 về phát triển kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ, gắn với thực hiện các chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM và Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Nên cũng cho rằng ngành tuyên giáo cần nâng cao năng lực dự báo, nhạy bén với tình hình và thông tin phải kịp thời, phù hợp, chính xác đến từng cơ sở…

Dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể và 2 cá nhân nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương; 23 tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; 42 tập thể nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM do hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022./.

(NLĐ)

Top