Việt – Campuchia

Phát huy dân chủ ở cơ sở để hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố

Thứ Hai, 19/12/2022| 15:21

Sáng 19-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo thành phố, đánh giá kết quả công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn…

Phát huy dân chủ ở cơ sở để hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố

 Quang cảnh hội nghị.

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại 18 cơ quan, địa phương

Báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố Hà Nội cho thấy, năm 2022, Ban Chỉ đạo đã chủ động bám sát chỉ đạo của Trung ương và những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở được triển khai gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Nổi bật là ban hành nhiều văn bản triển khai nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện QCDC như: Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 26-5-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy để triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quyết định số 2387-QĐ/TU ngày 24-1-2022 của Thành ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 13-9-2022 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp từ thành phố đến cơ sở đã phối hợp giám sát 4.468 cuộc; tổ chức 653 hội nghị phản biện và 79 hội nghị góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25-5-2017 của Thành ủy Hà Nội về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và trực tuyến với nông dân Thủ đô và phụ nữ Thủ đô; đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cũng đã tham gia 4.653 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở cũng luôn được thành phố coi trọng. Trong năm, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố đã tiến hành kiểm tra 18 cơ quan, địa phương về việc triển khai dân chủ tại cơ sở. Ban Dân vận Thành ủy (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) chủ động tham mưu các văn bản triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. Nổi bật là thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 13-9-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội”…

Phát huy dân chủ, bảo đảm bàn giao mặt bằng cho các dự án lớn đúng hạn

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã nêu nhiều ý kiến nhằm tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 là bảo đảm quyền lợi của nhân dân khi triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án lớn, đặc biệt là triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Phát huy dân chủ ở cơ sở, Ban Dân vận Thành ủy sẽ tập trung triển khai những giải pháp cụ thể, bảo đảm bàn giao mặt bằng các dự án lớn đúng thời hạn cũng như bảo vệ các quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố đã triển khai thực hiện trong năm 2022.

Nhấn mạnh năm 2023 là năm thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, năm có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, thành phố về việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, trọng tâm là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện phòng, chống tham nhũng; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn thành phố trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục chủ động phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; gắn việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện những nhiệm vụ chính trị của thành phố…

Đối với các địa phương, đơn vị, cần đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp chủ động tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện QCDC trong các loại hình cơ sở…

Nhấn mạnh chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động thành phố thanh tra, kiểm tra việc chi lương, thưởng Tết cho công nhân lao động; không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công liên quan đến thưởng Tết và chi lương cuối năm. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa, triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm nhân dân được đón năm mới và Tết Nguyên đán an lành, hạnh phúc./.

(HNMO)

 

Top