Việt – Campuchia

Rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Thứ Năm, 28/4/2022| 8:35

Rà soát, sàng lọc đưa các đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng góp phần nâng cao uy tín, sức chiến đấu và năng lực lực lãnh đạo của Đảng.

Rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Rà soát, sàng lọc đưa các đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đội ngũ là việc làm thường xuyên của Đảng. Chủ trương này được quan tâm hơn trong quá trình đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Gần 2 năm qua, quận Long Biên đã tiến hành 2 đợt rà soát qua đó, phát hiện và xóa tên và đưa ra khỏi đảng 15 đảng viên không đủ tư cách. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong 5 năm (từ 2016-2021) qua rà soát sàng lọc, hơn 90.000 đảng viên không còn đủ tư cách đã được các cấp ủy và tổ chức Đảng trong toàn quốc đã đưa ra khỏi Đảng.

Theo ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương: "Rõ ràng là trong đội ngũ đảng viên có một bộ phận suy thoái mà đúng là bộ phận không nhỏ vì chính cái bộ phận không nhỏ này nên chúng ta phải đưa ra nhiều như thế. Thứ hai, trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng thể hiện sự quyết tâm rất cao của các cấp ủy, của các tổ chức đảng từ cơ sở trở lên và đến bây giờ không chỉ là trên nóng, dưới lạnh".

Theo các chuyên gia, việc nghiêm túc, quyết liệt rà soát, sàng lọc đảng viên suy thoái có thể khiến số lượng đảng viên giảm đi nhưng chất lượng đảng viên và uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ được nâng lên./.

(VTV.VN)

Top