Việt – Campuchia

Viện Kiểm sát nhân dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Thứ Năm, 28/4/2022| 8:08

Nhiều ý kiến cho rằng, cần trao cho Viện kiểm sát nhân dân chức năng kiểm soát việc ban hành văn bản pháp quy để khắc phục "khoảng trống" quyền lực....

Viện Kiểm sát nhân dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Toàn cảnh Hội thảo. 

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tổ chức Hội thảo khoa học "Viện Kiểm sát nhân dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" để trao đổi, thảo luận, đề xuất các vấn đề cốt lõi, đột phá về cải cách tư pháp, về tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày tham luận về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm soát quyền lực Nhà nước, kiểm soát quyền lực tư pháp; Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền cùng một số nội dung khác.

Nhiều ý kiến cho rằng, cần trao cho Viện kiểm sát nhân dân chức năng kiểm soát việc ban hành văn bản pháp quy để khắc phục "khoảng trống" quyền lực hiện không có sự kiểm soát hoặc kiểm soát chưa hiệu quả trong thực tiễn.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí khẳng định, các tham luận, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn cao và sẽ được tổng hợp, làm cơ sở góp phần tiếp tục hoàn thiện, đổi mới Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045./.

(VTV.VN)

Top