Việt – Campuchia
Thúc đẩy nội dung hợp tác giữa Hà Nội, TP. HCM và Phnom Penh

Thúc đẩy nội dung hợp tác giữa Hà Nội, TP. HCM và Phnom Penh

- 2 tháng trước

Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác, thúc đẩy hợp tác giữa Thủ đô Phnom Penh với Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chính Minh nhất là trong lĩnh vực kinh...

Top