Việt – Campuchia

6 tháng đầu năm: Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia tăng 24,5%

Thứ Tư, 28/7/2021| 10:17

Theo tính toán từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2021, tổng kim ngạch hàng hóa của Việt Nam xuất sang Campuchia đạt 386,7 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2021 lên trên 2,37 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép là nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia. Trong tháng 6/2021, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 72,08 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng/2021 lên 475,8 triệu USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 20% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.

Xuất khẩu hàng dệt may các loại sang Campuchia trong tháng 6 đạt 54,6 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng/2021 lên 333,2 triệu USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 14% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia.

Hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia 6 tháng đầu năm 2020 nhìn chung tăng kim ngạch so với 6 tháng đầu năm 2020; trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Phân bón các loại tăng 84,6%; xơ, sợi dệt các loại tăng 164,9%; hàng rau quả tăng 201,9%; thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh tăng 457,4%.

Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm ở một số nhóm sau: Hàng thủy sản giảm 51,12%; Clanhke và xi măng giảm 54,2%; sản phẩm từ cao su giảm 2,2%.

Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Campuchia 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/7 của TCHQ)

6 tháng đầu năm: Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia tăng 24,5%

(Theo Aseanvietnam.vn) 

Top