Việt – Campuchia

Hải đội 135: Đơn vị huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

Thứ Bảy, 30/10/2021| 15:23

Hải đội 135 - Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân là hải đội tàu tên lửa - phóng lôi, có nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu (HLCĐ, SSCĐ), tuần tiễu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác khi có lệnh.

Là đơn vị tàu chiến đấu chủ công của Lữ đoàn 170 - Vùng 1 Hải quân, công tác HLCĐ, SSCĐ của đơn vị luôn được Đảng ủy, chỉ huy Hải đội đặt lên hàng đầu.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hải đội 135, Lữ đoàn 170 đã đánh đuổi tàu Maddox xâm phạm vùng biển nước ta, lập nên chiến công đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (ngày 2 và 5/8/1964).

Truyền thống đó được thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay phát huy bằng việc huấn luyện làm chủ vững chắc các phương tiện tàu thuyền, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo được phân công.

Hải đội 135: Đơn vị huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu caoThực hành huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Hải đội 135. (Nguồn: Hải đội 135)

Những năm vừa qua, bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hải đội gặp không ít khó khăn: Quân số thường xuyên có sự biến động thiếu so với biên chế; vũ khí trang bị, tàu thuyền đã qua nhiều năm sử dụng, thiếu đồng bộ; yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao và khẩn trương; điều kiện hoàn cảnh gia đình của một số cán bộ, chiến sĩ trong Hải đội còn gặp khó khăn...

Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp mà trực tiếp là Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 170; phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công tác HLCĐ, SSCĐ của Hải đội luôn đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, chỉ huy Hải đội đã tập trung xây dựng Hải đội thật sự vững mạnh về chính trị làm cơ sở để thực hiện tốt các mặt công tác khác; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, trọng tâm là giáo dục truyền thống, giáo dục về tình hình nhiệm vụ, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện các nội dung đột phá công tác Đảng, công tác chính trị.

Cùng với đó, Hải đội thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua Quyết thắng; phát huy vai trò của các tổ chức trong mọi hoạt động của đơn vị… Qua đó, đã tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động thực tiễn của bộ đội. 100% cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, Hải đội tổ chức huấn luyện theo trình tự, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ huấn luyện cá nhân, từng vị trí chiến đấu đến huấn luyện toàn tàu, huấn luyện biên đội. Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Hải đội thường xuyên nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện bảo đảm “5 sát”, vận dụng tốt “3 quan điểm”, “8 nguyên tắc”, “6 mối kết hợp” trong huấn luyện.

Tổ chức duy trì huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đột phá vào huấn luyện “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) và thực hiện quy tắc an toàn”, coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị xây dựng chính quy, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an toàn; thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, tuyên truyền cổ động; động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng; áp dụng có hiệu quả các mô hình học cụ trong công tác huấn luyện. Kết hợp giữa huấn luyện chuyên môn với rèn luyện thể lực; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dài ngày trên biển trong điều kiện khí tượng thủy văn phức tạp.

Hải đội 135: Đơn vị huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu caoChỉ huy Lữ đoàn 170 kiểm tra nhân viên, chiến sĩ Hải đội 135 bảo quản vũ khí. (Nguồn: QĐND)

Vì vậy, chất lượng huấn luyện của đơn vị đã từng bước được nâng lên; trình độ thao tác vũ khí, trang bị của bộ đội ngày càng thuần thục. Kết quả huấn luyện các nội dung hàng năm đều đạt giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối. Nhiều năm liền Hải đội 135 được Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi. Nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Tư lệnh Vùng 1, Lữ đoàn khen thưởng vì có thành tích tốt trong công tác huấn luyện chiến đấu.

Song song với việc tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện, Hải đội thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của trên, nhất là về công tác SSCĐ; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực các cấp theo quy định.

Chủ động xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, bảo đảm sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, thực tế chiến đấu. Thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập theo các phương án tác chiến... thông qua đó để kiểm nghiệm, đánh giá kết quả của công tác huấn luyện.

Bên cạnh đó, công tác hậu cần, kỹ thuật cũng được chú trọng. Đảng ủy, chỉ huy Hải đội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật. Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và hai khâu đột phá ngành kỹ thuật “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”; chủ động khắc phục khó khăn về kinh phí, vật tư, tổ chức đảm bảo kỹ thuật cho các nhiệm vụ nhất là nhiệm vụ HLCĐ.

Công tác quản lý kỹ thuật đã có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì thực hiện nghiêm chế độ ngày kỹ thuật theo đúng quy định. Công tác huấn luyện kỹ thuật được quan tâm chú trọng, tập trung huấn luyện khắc phục những hỏng hóc thông thường. Hệ số kỹ thuật của các loại VKTB luôn đạt và vượt chỉ tiêu.

Với những thành tích đã đạt được, trong nhiều năm liên tục, Hải đội 135 được thủ trưởng Bộ Tư lệnh quân chủng tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, nhiều tập thể, cá nhân được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, Vùng, Lữ đoàn tặng giấy khen. Hải đội luôn là lá cờ đầu trong mọi phong trào thi đua của đơn vị./.

NGUYỆT HÀ

Top