Việt – Campuchia

Campuchia hủy thầu vì làm đường chất lượng kém

Thứ Hai, 7/6/2021| 15:06

Bộ trưởng Giao thông và Công chính Campuchia Sun Chanthol đã quyết định chấm dứt hợp đồng, không cho phép công ty Tư vấn Quốc tế Hàn Quốc (Korea Consultants International) tiếp tục thi công gói thầu sửa chữa Quốc lộ 3.

Sau cuộc thị sát, kiểm tra dự án sửa chữa quốc lộ 3 vào ngày 5/6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Công chính Campuchia Sun Chanthol đã quyết định chấm dứt hợp đồng với một nhà thầu và thay thế vị trí Quốc vụ khanh phụ trách dự án này do chất lượng thi công không đạt tiêu chuẩn.

Bộ trưởng Sun Chanthol đã quyết định chấm dứt hợp đồng, không cho phép công ty Tư vấn Quốc tế Hàn Quốc (Korea Consultants International) tiếp tục thi công gói thầu sửa chữa Quốc lộ 3 đoạn từ tỉnh Kampot đến tỉnh Preah Sihanouk, do công ty này đã không tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật như đã nêu trong hợp đồng.

Campuchia hủy thầu, “trảm tướng” vì làm đường chất lượng kém

 Bộ trưởng Giao thông và Công chính Campuchia Sun Chanthol.

Ông Sun Chanthol cho biết, trong thời gian qua công ty Hàn Quốc này đã sửa chữa hơn 30 km trong tổng số 54 km của gói thầu, nhưng chất lượng đoạn đường đã làm rất kém, bị hư hỏng liên tục. Bộ Giao thông Campuchia không cho phép công ty này tiếp tục làm 20 km còn lại. Tuy nhiên, họ vẫn phải chịu trách nhiệm bảo hành 34 km đường đã sửa chữa trong thời hạn ba năm. Ngoài ra, Bộ trưởng Sun Chanthol cũng quyết định điều chuyển công tác đối với Quốc vụ khanh đang phụ trách dự án này để thay thế bằng một cán bộ khác.

Campuchia đang thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 3 đoạn đường từ Kampot đến Preah Sihanouk bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới theo quy trình đấu thầu quốc tế. Do những vấn đề phát sinh nên hiện phía Campuchia đã yêu cầu Ngân hàng Thế giới hỗ trợ thêm 8 triệu USD, nâng tổng chi phí dự án lên 16 triệu USD./.

(VOV)

Top