Việt – Campuchia

Chính thức áp dụng mẫu hộ chiếu gắn chíp mới từ hôm nay

Chủ nhật, 15/8/2021| 11:23

Từ hôm nay 14/8, mẫu hộ chiếu mới có mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu; hộ chiếu có gắn chíp điện tử có biểu tượng chíp điện tử.

Chính thức áp dụng mẫu hộ chiếu gắn chíp mới từ hôm nay

Ảnh minh họa.

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan được áp dụng từ ngày hôm nay.

Cụ thể, mẫu hộ chiếu mới này có đặc điểm như sau:

Mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu; hộ chiếu có gắn chíp điện tử có biểu tượng chíp điện tử.

Chíp điện tử được đặt trong bìa sau của hộ chiếu có gắn chíp điện tử.

Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết trống đồng.

Số trang trong cuốn hộ chiếu không kể trang bìa: 48 trang đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông có thời hạn 5 năm hoặc 10 năm, 12 trang đối với hộ chiếu phổ thông có thời hạn không quá 12 tháng.

Theo đó, chip điện tử lưu thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp. Chip có thể lưu trữ đặc điểm sinh trắc học, ảnh hay thông tin cá nhân của công dân.

Ngoài ra, tại Thông tư 73 cũng ban hành mẫu giấy thông hành được áp dụng từ ngày 14.8.2021, các mẫu giấy này gồm:

Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia, trang bìa màu xanh tím (mẫu GTHVN-C).

Lưu ý: Hộ chiếu, giấy thông hành được cấp trước ngày 1.1.2022 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong các giấy tờ này./.

(PLO)

Top