Việt – Campuchia

Nội các Campuchia thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Thứ Hai, 11/10/2021| 11:49

Hôm 8/10, Nội các Campuchia đã nhóm họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Sen để thông qua dự thảo sửa đổi một số điều trong Hiến pháp về quy định quốc tịch đối với những vị trí lãnh đạo cấp cao.

Người phát ngôn Chính phủ Campuchia Phay Siphan cho biết, cuộc họp Nội các Campuchia đã thông qua dự thảo thay đổi câu từ trong một số điều của Hiến pháp Vương quốc Campuchia và Luật Hiến pháp Bổ sung để đảm bảo sự hoạt động bình thường của các thể chế quốc gia. Theo đó, dự thảo Hiến pháp quy định Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện, Thủ tướng và Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp Campuchia chỉ được có duy nhất quốc tịch Campuchia.

Dự thảo Hiến pháp khẳng định Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ Hoàng gia và Hội đồng Hiến pháp là những cơ quan tối cao của quốc gia chịu trách nhiệm ra quyết định về những vấn đề quan trọng, là huyết mạch của quốc gia giúp đảm bảo độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia; lợi ích tối cao của quốc gia và dân tộc; tuyệt đối chống lại sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ hoặc áp đặt đối với các chính sách trong nước và quốc tế của Campuchia.

Nội các Campuchia thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp

 Nội các Campuchia thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Trên cơ sở này, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện, Thủ tướng và Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp Campuchia đều phải có nghĩa vụ tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến ​​của Quốc vương, cam kết trung thành với quốc gia và bảo vệ lợi ích tối cao của Tổ quốc và dân tộc Campuchia. Đồng thời, Hiến pháp Campuchia và các luật liên quan cũng quy định tất cả các nghị sĩ, thượng nghị sĩ, Thủ tướng và các thành viên của Hội đồng Hiến pháp phải là công dân sinh ra tại Campuchia.

Ngoài ra, Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên của Ủy ban Bầu cử quốc gia cũng phải là người sinh ra tại Campuchia và chỉ có một quốc tịch Campuchia. Điều này đảm bảo việc thực hiện công tác bầu cử được tiến hành độc lập, tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ trong quá trình bầu cử./.

(Theo Aseanvietnam.vn)

Top