Việt – Campuchia

6 tháng năm 2022: Thị trường lao động duy trì đà phục hồi

Thứ Sáu, 8/7/2022| 14:21

Thị trường lao động việc làm của Việt Nam trong 6 tháng năm 2022 tiếp tục duy trì đà phục hồi.

Báo cáo tình hình lao động - việc làm quý II và 6 tháng đầu năm 2022 do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) mới công bố cho thấy, thị trường lao động việc làm của Việt Nam quý II/2022 tiếp tục duy trì đà phục hồi.

Thông tin từ báo cáo cho thấy, lực lượng lao động, số người có việc làm quý II/2022 tăng so quý trước và so cùng kỳ năm trước ở cả ba khu vực kinh tế. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so quý trước và so cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động đều giảm so quý trước và cùng kỳ năm 2021.

6 tháng năm 2022: Thị trường lao động duy trì đà phục hồi

Cơ quan thống kê quốc gia nhận định, thị trường lao động Việt Nam trong quý II/2022 đã có nhiều khởi sắc. Số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19 đã giảm mạnh, số người gia nhập lực lượng lao động tiếp tục tăng, lao động có việc làm tăng mạnh, đặc biệt là trong khu vực dịch vụ./.

(VTV.VN)

Top