Việt – Campuchia

Đẩy mạnh các giải pháp quản lý thuế kinh doanh thương mại điện tử

Thứ Bảy, 30/7/2022| 14:51

Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án "Quản lý thuế đối với TMĐT tại Việt Nam", chỉ đạo cơ quan thuế các cấp xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra.

Theo Tổng cục Thuế, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành thanh tra, kiểm tra 18 doanh nghiệp trong nước. Trong đó, có 6 doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn TMĐT, 9 doanh nghiệp là trung gian thanh toán, 3 doanh nghiệp là công ty đối tác nước ngoài tại Việt Nam và 6 nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam.

Cùng với đó, ngành Thuế gửi công văn tới 4 nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam, yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai nộp thuế tại Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công An,... thu thập cơ sở dữ liệu đấu tranh, khai thác và yêu cầu các nhà cung cấp nước ngoài kê khai, nộp thuế tại Việt Nam. Nhờ đó, trong 5 tháng đầu năm 2022, cơ quan thuế thu từ xử lý vi phạm, chống thất thu được 220 tỷ đồng.

 

Đẩy mạnh các giải pháp quản lý thuế kinh doanh thương mại điện tử

Tại địa phương, để nâng cao chất lượng quản lý thuế hoạt động kinh doanh TMĐT trên địa bàn, UBND TP Hà Nội giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý thuế các hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số.

Trong đó, UBND thành phố giao Cục Thuế Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách mới tới các hộ, cá nhân kinh doanh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, đảm bảo người nộp thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt các chính sách mới.

Trong khi đó, tại TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND TP.HCM về tăng cường quản lý thuế hoạt động kinh doanh TMĐT, Cục Thuế phối hợp với một số ngân hàng thương mại trên địa bàn đề nghị cung cấp dữ liệu dòng tiền giao dịch chuyển từ nước ngoài về cho các tổ chức, cá nhân trong nước có nhận thu nhập từ các tổ chức nước ngoài (Google, Apple, Netflix,…), do cung cấp dịch vụ trên các nền tảng số.

Để tạo thuận lợi cho việc kê khai, nộp thuế, Tổng cục Thuế đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài với các chức năng cơ bản (thông tin, giao diện, hướng dẫn, đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, tra cứu) và đã hướng dẫn, hỗ trợ các nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế theo quy định. Đến nay, đã có 23 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế vào NSNN.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, trên cơ sở đề án và kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án “Quản lý thuế đối với TMĐT tại Việt Nam” đã được Bộ Tài chính phê duyệt, ngành Thuế đang tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; hiện đại hóa công tác quản lý thuế; xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý rủi ro; phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức, hiệp hội có liên quan để trao đổi kết nối thông tin./.

(VTV.VN)

 

Top