Việt – Campuchia

Ông Lê Viết Hải từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng đoàn Hòa Bình

Thứ Tư, 14/12/2022| 15:35

HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Lê Viết Hải và bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Công Phú, giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn thay ông Hải.

Chiều 14/12, trả lời phóng viên, đại diện Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết, HĐQT Tập đoàn vừa thông qua Nghị quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn từ ngày 1/1/2023.

Trước đó, HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm (ký ngày 12/12/2022) của ông Lê Viết Hải. Việc từ nhiệm này nhằm đảm bảo tính pháp lý trong việc đề cử ông Lê Viết Hiếu đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc vào kỳ Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 sắp tới và được đồng thuận tuyệt đối (8/8 thành viên).

Nghị quyết cũng thông qua việc thành lập Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và ông Lê Viết Hải giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Sáng lập.

Ông Lê Viết Hải từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng đoàn Hòa Bình

 Ông Lê Viết Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình từ ngày 1/1/2023.

HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng đồng thuận 8/8 thành viên cùng thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Công Phú, Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ ngày 1/1/2023.

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, đây là cơ quan tham mưu, tư vấn và phản biện cho HĐQT và Ban Điều hành của Tập đoàn về chiến lược kinh doanh và các quyết sách trong hoạt động quan trọng của Tập đoàn nhằm đảm bảo cho Hòa Bình - một Thương hiệu Quốc gia đang giữ vị trí số 1 trong ngành xây dựng Việt Nam.

Hội đồng Sáng lập sẽ tham mưu, tư vấn, phản biện và thông qua các vấn đề quan trọng theo nguyên tắc đồng thuận nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đảm bảo sự hài hòa, công bằng và lợi ích của các bên.

Sự phối hợp giữa ông Lê Viết Hải trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Sáng lập và Tiến sĩ Nguyễn Công Phú trong vai trò Chủ tịch HĐQT sẽ tập trung sức mạnh và trở thành bệ đỡ hậu thuẫn cho thế hệ trẻ kế thừa của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình phát huy năng lực và đưa Hòa Bình chuyển mình sang giai đoạn mới, phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Ông Nguyễn Công Phú sinh năm 1951, nguyên quán Quảng Trị nhưng ông sinh tại Quảng Nam. Ông tốt nghiệp Kỹ sư Tạo tác - Thủy lợi, Khoá đầu tiên tại Đại học Khoa học Huế.

Năm 1993, ông trúng tuyển học bổng của Chính phủ Pháp để tiếp tục lấy bằng Tiến sĩ về Cơ học đất và Công trình ngầm - Đại học Khoa học Paris.

Trong 30 năm sống ở nước ngoài, Tiến sĩ Nguyễn Công Phú đã tham gia thiết kế và quản lý nhiều công trình xây dựng tại hơn 20 nước ở các châu lục.

Tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Tiến sĩ Nguyễn Công Phú được bầu vào Thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Với bề dày kinh nghiệm hơn 26 năm là người đứng đầu Tập đoàn Apave, ông đã tham gia nhiều công trình tầm vóc quốc gia như Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Hầm Đèo Cả, đóng góp ý kiến cùng với các Bộ ngành Xây dựng, Giao thông Vận tải… để hoàn chỉnh các thể chế quản trị, quản lý về chất lượng và an toàn các công trình tại Việt Nam./.

(VTC News)

Top