Việt – Campuchia

Quy định mới về rút tiền tiết kiệm trước hạn, khách hàng sẽ có lợi hơn

Thứ Tư, 22/6/2022| 15:25

Người gửi tiền rút trước hạn một phần sổ tiết kiệm thì số tiền còn lại vẫn được giữ nguyên lãi suất ban đầu chứ không bị áp mức không kỳ hạn như hiện nay.

Đây là nội dung mới tại Thông tư 04/2022/TT-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành, có hiệu lực từ 1/8/2022. Theo Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước quy định: Trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn.

Trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi, với phần tiền gửi rút trước hạn, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn tiền gửi.

Đối với phần tiền gửi còn lại, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất đang áp dụng với khoản tiền gửi rút trước hạn một phần.

Quy định mới về rút tiền tiết kiệm trước hạn, khách hàng sẽ có lợi hơn

 Rút một phần tiền tiết kiệm trước hạn, phần còn lại khách hàng vẫn được hưởng lãi suất đang áp dụng (Ảnh minh họa)

Thông tư áp dụng đối với 4 hình thức đó là tiết kiệm có kỳ hạn; tiền gửi có kỳ hạn; chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành; các hình thức nhận tiền gửi có kỳ hạn khác theo quy định tại luật các tổ chức tín dụng.

Đối với các thỏa thuận lãi suất rút trước hạn tiền gửi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết cho đến ngày đến hạn, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Như vậy, thay đổi quan trọng của Thông tư 04/2022/TT-NHNN là cho phép khách hàng rút một phần tiền gửi tiết kiệm trước hạn và phần còn lại vẫn được hưởng lãi suất theo thỏa thuận với ngân hàng, thay vì khách hàng phải rút toàn bộ sổ tiết kiệm và hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng như tại Thông tư 04/2011/TT-NHNN trước đó.

Điều này có lợi cho khách hàng, đồng thời tạo điều kiện để tổ chức tín dụng phát triển các sản phẩm huy động vốn ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường./.

(HNMO)

Top