Việt – Campuchia

Thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng kỷ lục: Loạt con số đáng chú ý

Thứ Ba, 24/1/2023| 20:20

Việt Nam là nhóm các nước có thương hiệu mạnh, tăng từ 388 tỷ USD lên 431 tỷ USD trong 2 năm qua, trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới.

Thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng kỷ lục: Loạt con số đáng chú ý

Top