Việt – Campuchia

VietinBank dự định huy động 15.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2

Thứ Sáu, 15/4/2022| 14:11

VietinBank dự định tổ chức 20 đợt phát hành riêng lẻ trong năm nay với tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa là 15.000 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.

VietinBank dự định huy động 15.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2

 Giao dịch tại VietinBank. (Ảnh: Vietnam+)

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank-mã CTG) vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành tổng thể trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2022.

Theo đó, ngân hàng này dự định tổ chức 20 đợt phát hành riêng lẻ trong năm nay, với tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa là 15.000 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn từ 6 đến 15 năm.

VietinBank cho biết lãi suất được tính cố định hoặc thả nổi hoặc có thể kết hợp giữa hai loại lãi suất này. VietinBank sẽ quyết định lãi suất cụ thể đối với mỗi đợt phát hành trên cơ sở tình hình thị trường tại thời điểm phát hành và phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu năm 2022 là để VietinBank tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế. Trái phiếu được phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2.

Năm 2022, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng từ 5%-10%, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng 15%. Dư nợ tín dụng tăng trưởng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước./.

(Vietnam+)

Top