វៀតណាម - ខ្មែរ
រាជធានីភ្នំពេញដាក់បំរាមគោចរនៅពេលយប់

រាជធានីភ្នំពេញដាក់បំរាមគោចរនៅពេលយប់

- 5 tháng trước

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែមេសានេះរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចអនុវត្តបម្រាមគោចរចាប់ពីម៉ោង ៨ ៈ ០០ ព្រឹកដល់ ៥ ៈ ០០ ព្រឹកស្អែកឡើង។

Top