វៀតណាម - ខ្មែរ
ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីនៅកម្ពុជា ឡាវ និងថៃនៅទីក្រុង Vung Tau បានរួមចំណែកដល់ការរឹតបន្តឹងសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាព

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីនៅកម្ពុជា ឡាវ និងថៃនៅទីក្រុង Vung Tau បានរួមចំណែកដល់ការរឹតបន្តឹងសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាព

- 5 tháng trước

នាថ្ងៃទី ១៣ ខែមេសាសម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពខេត្ត Vung Tau បានរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីនៃប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងថៃនៅទីក្រុង Vung Tau។...

Top