Việt – Campuchia
Từ khóa: cơ giới hóa
  • Phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030

    Phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030

    9 tháng trước

    Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 858/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 với mục tiêu phát triển chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả và bền vững, đáp ứng được nhu cầu, quy định của thị trường tiêu thụ; phấn đấu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến nông sản đứng trong top 10 nước hàng đầu thế giới vào năm 2030.

Top