Việt – Campuchia
Từ khóa: điều chỉnh giá điện như xăng dầu
  • Có nên điều chỉnh giá điện như xăng dầu?

    Có nên điều chỉnh giá điện như xăng dầu?

    13 tháng trước

    EVN kiến nghị áp dụng cơ chế thị trường cho giá điện, tức là khi các yếu tố đầu vào tăng thì giá điện tăng và ngược lại, đề xuất này đã khiến dư luận quan tâm.

Top