Việt – Campuchia
Từ khóa: làm việc từ xa
  • 5 biến động lớn trong công việc và lao động tại Việt Nam

    5 biến động lớn trong công việc và lao động tại Việt Nam

    12 tháng trước

    Báo cáo Chỉ số Xu hướng Công việc thường niên (Work Trend Index) năm thứ hai của Microsoft cho thấy danh sách ưu tiên của nhân viên đã có những thay đổi khác so với trước kia và chỉ ra 5 xu hướng biến động trong công việc và lao động.

Top