Việt – Campuchia
Từ khóa: thí sinh cả nước làm bài thi tổ hợp ​ ​
  • Sáng 8-7: Thí sinh cả nước làm bài thi tổ hợp ​ ​

    Sáng 8-7: Thí sinh cả nước làm bài thi tổ hợp ​ ​

    khoảng 2 năm trước

    Số lượng thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học xã hội năm nay cao hơn hẳn, với 555.813 em, chiếm 55.53%. Trong khi, tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên là 319.676, chiếm 31.94%.

Top