Việt – Campuchia
Từ khóa: vùng 1 hải quân
  • Hải đội 135: Đơn vị huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

    Hải đội 135: Đơn vị huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao

    khoảng 2 năm trước

    Hải đội 135 - Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân là hải đội tàu tên lửa - phóng lôi, có nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu (HLCĐ, SSCĐ), tuần tiễu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác khi có lệnh.

Top