Việt – Campuchia
Hệ thống ngân hàng sẽ tăng vốn gần 2,8 tỷ USD trong năm nay

Hệ thống ngân hàng sẽ tăng vốn gần 2,8 tỷ USD trong năm nay

- 33 phút trước

Trong số 27 ngân hàng trên sàn, có tới 17 ngân hàng trình kế hoạch tăng vốn, với lượng tăng thêm khoảng 2,8 tỷ USD.

Top