Việt – Campuchia

Ẩn họa thuốc lá điện tử

Chủ nhật, 1/1/2023| 10:14

Thuốc lá điện tử dễ dàng xâm nhập vào các trường học, tỉ lệ học sinh sử dụng loại thuốc lá này tăng đến 18 lần sau 5 năm.

Top