Việt – Campuchia

Bỏ Giấy khen Học sinh tiên tiến

Thứ Hai, 23/8/2021| 16:41

Bộ Giáo dục và đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về đánh giá học sinh THCS – THPT có hiệu lực từ ngày 5/9/2021 và áp dụng cho học sinh lớp 6 trong năm học này. Theo đó, từ nay sẽ không còn hình thức khen thưởng danh hiệu “Học sinh tiên tiến”.

Top