Việt – Campuchia

Búa thần Thor" trong cuộc chiến chống COVID-19

Thứ Hai, 4/10/2021| 9:15

Thuốc molnupiravir của Merck, được đặt tên theo búa thần Thor, đứng trước cơ hội thay đổi cuộc chơi với Covid-19 nhờ khả năng cao ngăn nhập viện và tử vong.

Top