Việt – Campuchia

Doanh nghiệp nỗ lực khôi phục chuỗi vận chuyển hàng hóa

Thứ Ba, 31/8/2021| 14:17

Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu cho phép các nhân viên giao hàng - tức shipper - được hoạt động trở lại trong 8 quận, huyện có nguy cơ dịch bệnh rất cao. Đi kèm với một số điều kiện về việc shipper phải được xét nghiệm Covid-19. Đến chiều tối nay, một số doanh nghiệp đã bắt đầu

Top