Việt – Campuchia

Gia tăng tình trạng béo phì ở trẻ em thành thị

Thứ Tư, 13/10/2021| 8:50

Mới học lớp 8 nhưng đã nặng tới 108 Kg, tình trạng béo phì ở trẻ em thành thị ngày càng gia tăng

Top