Việt – Campuchia

Giải quyết nguyện vọng trở về quê cho người khó khăn

Thứ Sáu, 17/9/2021| 9:25

Thời điểm này, các quận huyện của Hà Nội đang khẩn trương thống kê và giải quyết nguyện vọng về quê của các lao động ngoại tỉnh trên nguyên tắc là người được phép về phải có lí do chính đáng và đang ở trọ tại vùng xanh.

Top