Việt – Campuchia

Hải Phòng hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ đẩy mạnh chuyển đổi số

Thứ Năm, 22/12/2022| 11:11

Một trong những thành phố đầu tiên ban hành Kế hoạch chuyển đổi số Thành phố. Hải Phòng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số với nhiều giải pháp, hoạt động hiệu quả. Chuyển đổi số thành công là một trong những yếu tố đưa Hải Phòng xếp thứ 2 cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021.

Top