Việt – Campuchia

Mất cân bằng giới tính khi sinh gia tăng nhanh

Thứ Bảy, 31/12/2022| 11:11

Đã có 2 cậu con trai, nhưng để yên tâm hơn về người nối dõi tông đường, họ vẫn tiếp tục sinh thêm 1 người con trai thứ 3

Top