Việt – Campuchia

Người lái đò đặc biệt trên sông Đà

Chủ nhật, 1/1/2023| 17:15

Những chuyến đò nhỏ, chòng chành nhưng luôn đầy ăm ắp tình yêu thương và trách nhiệm của cô giáo Quách Thị Bích Nụ lặng lẽ xuôi theo hành trình đi tìm con chữ của những đứa trẻ vùng lòng hồ sông Đà suốt 17 năm qua, giúp con đường đến trường của các em đỡ gian nan, gập ghềnh …

Top