Việt – Campuchia

Nỗi lo nhân sự phát triển du lịch sau đại dịch

Thứ Bảy, 30/4/2022| 8:24

Du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Đại dịch cho chúng ta nhiều bài học về xây dựng quỹ dự phòng khủng hoảng, về định hướng phát triển “đi cả bằng hai chân”, phát triển thị trường du lịch quốc tế và nội địa. Tuy nhiện hiện nay nhân sự phát triển du lịch sau đại dịch là nỗi lo với toàn ngành du lịch.

Top