Việt – Campuchia

Sự thật về ứng dụng MOE+ huy động vốn lãi 'khủng" 50%/tháng'

Thứ Hai, 2/1/2023| 15:14

Theo đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Cục chưa từng cấp giấy phép nào cho Công ty TNHH Medtronic Online E+ hay là ứng dụng MOE+

Top