Việt – Campuchia

Thế giới trẻ em qua những bức thư tay

Thứ Hai, 4/10/2021| 9:42

Bàn tay viết chữ đẹp của em đáng ra phải làm bạn với bút với giấy thì giờ đây lại phải làm bạn với những mui kim truyền hóa chất.

Top