Việt – Campuchia

Thiếu thiết bị học trực tuyến vùng ngoại thành Hà Nội

Thứ Sáu, 17/9/2021| 10:15

Ngành giáo dục của thủ đô Hà Nội đã bắt đầu hoạt động dạy và học trực tuyến suốt tuần qua. Nhưng ở vùng ngoại thành Hà Nội thì vẫn còn nhiều học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến. Việc học cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn.

Top