Việt – Campuchia

TP.HCM Thêm 7 nhóm được hoạt động và 10 ngoại lệ được ra đường

Thứ Ba, 17/8/2021| 16:24

Trong thời gian thực hiện giãn cách thêm 30 ngày, kể từ 0 giờ ngày 16/8, UBND TP.HCM cho phép thêm 7 nhóm được hoạt động và 10 ngoại lệ được ra đường trong các khung giờ quy định.

Top