Việt – Campuchia

Từ 01/10/2021 Kéo dài chu kỳ kiểm định xe ô tô kinh doanh vận tải

Thứ Ba, 17/8/2021| 14:29

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban ban hành Thông tư 16 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Điểm mới đáng chú ý của Thông tư này là kéo dài chu kỳ kiểm định lần đầu và định kỳ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải chở người đến 9 chỗ so với hiện nay.

Top