Việt – Campuchia

Văn miếu Quốc tử giám qua góc nhìn của người Pháp và họa sĩ Việt

Thứ Bảy, 7/1/2023| 15:15

Cho đến nay, Quốc tử giám vẫn là biểu tượng cho những giá trị của đạo học Việt Nam. Sau gần 3 năm lên ý tưởng và bắt tay thực hiện các công đoạn, từ nội dung thiết kế mỹ thuật đến thi công, trưng bày “Quốc tử giám – trường quốc học đầu tiên” đã được hoàn thành, với nhiều mới mẻ và sáng tạo, qua góc nhìn của các chuyên gia Pháp và họa sĩ trẻ người Việt.

Top