Việt – Campuchia

Việt Nam tự cường

Chủ nhật, 25/12/2022| 10:11

Theo các chuyên gia, thế giới luôn biến động vô cùng nhanh chóng và không ngừng, sự tự chủ - tự lực - tự cường sẽ tạo khả năng và cơ hội đặc biệt giúp Việt Nam làm nên kỳ tích để viết lên một trang sử mới rất vẻ vang cho dân tộc mình.

Top