Việt – Campuchia

Khánh thành Cụm công trình lưu niệm về Thủ tướng Campuchia

Thứ Ba, 22/6/2021| 14:13

Khánh thành Cụm công trình lưu niệm về Thủ tướng Campuchia

Tỉnh Bình Phước vừa khánh thành Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại huyện Lộc Ninh.

Top